Zatiaž tu nájdete pár článkov zo Stopov (komplet výber z rokov 1977 a 1979) a pár zo Světa motorú, 

postupne to budem dopĺňa a informova o tom na Ladafóre

 

Titulná stránka STOP 1/1977

Medzníky automobilky VAZ

Vetranie motorovej skrine vozidiel VAZ

Spotreba oleja

Výmena reaze rozvodu

Údržba spúšača automobilov VAZ

Nastavovanie vôle ventilov

Demontហčalúnenia sedadla

Výmena krížových kĺbov

Alternátory motorových vozidiel I

Alternátory motorových vozidiel II

Alternátory motorových vozidiel III

Lada foto zo Stopu z roku 1979

Lada foto zo Stopu z roku 1979

Lada foto zo Stopu z roku 1979

Sovietske autá po roku 1980

Údržba palivového čerpadla VAZ

Kým sa motor zohreje

Sourozenci - porovnavaci test Lady 2105 a Lady 2105 MTX 1

Sourozenci - porovnavaci test Lady 2105 a Lady 2105 MTX 2

Sourozenci - porovnavaci test Lady 2105 a Lady 2105 MTX 3

Kžúče od milióntej Lady

Pohár mieru a priatežstva 3

Pohár mieru a priatežstva 4

Lada dnes a zítra (dodal Luděk)